ferroamp

ferroamp -EnergyHub system

• Sol, vind och lagrad energi överförs lokalt i ett likströmsnät
• Effektreglering och fasbalansering mot elnätet
• Energireglering inom fastigheten

Ferroamp systemet med en central EnergyHub omvandlare och distribuerade optimerare för solpaneler, vindsnurror och energilager är unikt. Det självreglerande likströmsnätet, DC nanogrid, kopplar samman alla enheter så att energi kan överföras mellan enheterna på ett effektivt sätt. EnergyHub kopplar ihop likströmsnätet med elnätet och styr omvandlingen till och från växelström efter behov, med hjälp av högupplöst mätning av fastighetens servis. Solpaneler och batterier i energilager och elbilar använder likström. Genom att koppla samman dessa i likströmsnätet minskar omvandlingsförlusterna avsevärt jämfört med traditionella system. 

Likströmsnätet ger systemet flexibilitet och gör det lätt att bygga ut systemet, t.ex. om man vill installera fler solpaneler eller öka lagringskapaciteten. Det går även att ansluta en till EnergyHub om effektbehovet mot elnätet ökar. Skalbarheten gör att EnergyHub systemet lätt kan anpassas till alla effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter. EnergyHub är systemets centrum och ser till att energin används på bästa sätt. Den innehåller också en patenterad funktion som jämnar ut obalans mellan faserna i anslutningen till elnätet, oberoende av var den uppstått

Läs mer här om ferroamps smarta lösningar» Ferroamp broschyr