Grön skattereduktion ersätter Solcellsstöd 2021!

Published by admin on

Äntligen har Riksdagen beslutat om Grön skattereduktion för privatpersoner. Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:
1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse… – ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion – en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion – en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

Använd gärna tjänsten Räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik ett år. Räkna ut din skatt här på Skatteverkets hemsida» https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/rakna-ut-skatt/fyll-i-dina-uppgifter

*Källa Skatteverket

Läs mer här om våra solcellslösningar och laddboxar som du kan söka stöd för.
• Solceller för privatpersoner
• Solceller till företag
• Laddboxar


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *