ÄG DINA SOLPANELER

Producera egen, grön el

Köp en solcellsanläggning och producera egen, grön el. Med Soliga Direkt får du full kontroll över dina elkostnader. Det finns flera olika stöd och ersättningar till dig som mikroproducent av solel. Ett hus med stort tak i söderläge och en anläggning på 10 kW (57 m2), kan producera cirka 10 000 kWh el. En sådan anläggning kostar cirka 160 000 kr och ger upp till 300 000 kWh på 30 år. Panelerna har 25 års effektgaranti. Genom att investera i en solcellsanläggning garanteras du ett långsiktigt lågt elpris som är betydligt lägre än vad el- och nätbolagen kan erbjuda.

BEKYMMERSFRI LEASING

Vi servar och underhåller

Det ska vara enkelt och billigt att bli sin egen elproducent, därför erbjuder vi leasing av solceller till företag. Vi kallar det för Soliga Spara. Vi designar, finansierar, installerar och underhåller solcellsanläggningen på ditt tak. Din besparing beror på husets läge, din elförbrukning och vilket elavtal du har. Du kan när som helst under avtalstiden köpa ut anläggningen.

SOLCELLER - EN GRÖN AFFÄR

Nu kan du öka din självförsörjning av energi, samtidigt som du sänker dina elkostnader. Priset på solceller har sjunkit så mycket att det är billigare att producera egen solel än att köpa el från nätet. Om du under soliga sommardagar producerar mer el än vad du själv konsumerar säljer du ditt överskott av el till nätet. Om din förbrukning är högre än produktionen, framför allt under vintern, kommer underskottet att täckas av din vanliga elleverantör. Detta sker automatiskt utan att du märker något. Vid köp av en solcellsanläggning får du god avkastning på investerat kapital.

• Investeringsstöd för solceller 20 % av stödgrundande kostnader för företag och privatpersoner, ansök hos Länsstyrelsen.
• Solelsproducenter får 60 öre/kWh i skattereduktion för den el som matas in på nätet, vid huvudsäkring på max 100 A.
• ROT för solcellsanläggning. 30 % på arbetskostnaden. När du äger anläggningen har du rätt att ansöka om gröna certfikat och ursprungsgarantier. Läs mer om det hos Energimyndigheten

Dra i reglaget och se hur mycket pengar du kan spara!

Takyta och anläggningsstorlek

Årlig besparing leasing/köp

SOLENERGI ÄR EN FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA SOM ALDRIG TAR SLUT

Solen är en förnybar energikälla som varje dag ger oss ljus, värme och energi. Att ta tillvara på solenergin skapar förutsättningar för hållbara och livskraftiga hushåll, företag och samhällen. En solcellsanläggning på ditt tak betyder att du ökar din självförsörjning av energi, utan att göra några ingrepp i naturen. Lokalproducerad solel tryggar din framtida elförbrukning och stärker elnätet där du bor. Solenergi är en gratis och förnybar energikälla som värnar om miljön.

10 000 kWh solel motsvarar utsläpp av ett ton koldioxid från nordisk elproduktion. På varje tak finns energi och pengar att spara genom produktion av solel. Taket kan slutta eller vara platt. Solceller på taket sänker dina driftskostnader och höjer värdet på din fastighet. Priset på elbilar sjunker och el kommer sannolikt bli framtidens bilbränsle, vilket kan vara klokt att tänka på även vid nybyggnation av hus.

VANLIGA FRÅGOR

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna om egen produktion av solenergi.

Vad innehåller en nyckelfärdig solcellsanläggning från Soliga?

Den består av monokristallina solpaneler från världsledande tillverkare. Växelriktare från Fronius, SolarEdge, ferroamp eller ABB, som är några av marknadens tryggaste och mest användarvänliga. Samt montage och installation av våra specialiserade och certifierade solpanelmontörer.

Är solceller verkligen lönsamt i Sverige?

JA! Avbetalningstiden är ca 8-12 år beroende på anläggningens läge och lutning. Panelernas effektgaranti är minst 25 år, vilket betyder att du producerar gratis solel under många år. Elkostnaden över hela perioden blir endast en tredjedel av det elpris du betalar utan solceller. De solceller som installerades på 70-talet producerar fortfarande el, så vi förväntar att anläggningen kommer fortsätta producera i upp till 50 år.

Kan jag få ROT-avdrag vid installation av solceller?

Ja, men du kan inte få både ROT-avdrag och solcellsstöd för samma anläggning. ROT-avdraget är schablonmässigt på 9 % av totalkostnaden för en nyckelfärdig anläggning.

Hur stor anläggning ska jag ha?

Det är tre saker du bör ta hänsyn till: storleken på lämplig takyta, din produktion får inte överstiga din förbrukning om du ska vara mikroproducent och din huvudsäkring får inte vara för liten (16 A betyder max 12 kW).

Vad händer om taket går sönder?

Vi samarbetar med erfarna och certifierade installatörer för att försäkra oss och våra kunder om att allting går rätt till under en installation. Skulle en skada uppstå på taket i samband med eller efter en installation, är det vi som står för reparationen.