Soliga Energi AB startades av ett gäng entreprenörer som vill göra det möjligt för alla att producera egen grön el med smarta solcellslösningar. Det ska vara lätt att göra rätt! Varje dag jobbar vi för att göra det enklare och billigare att välja solceller och bli solelproducent. Soliga Energi AB har sitt ursprung i solcellsfabriken i Glava, Värmland, och den internationella solenergimiljö och kompetens som samlats genom Glava Energy Center, samt energi- och miljöstudier

och forskning vid Karlstads universitet. Det finns mycket kompetens inom solenergi i Värmland! Soliga Energi AB har sitt huvudkontor i soliga Karlstad, Sveriges tredje mest solrika stad, och vi har installationskapacitet i största delen av Sverige, inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö. Välkommen att ta kontakt med någon i vårt team för goda råd, kalkyler och erbjudande på leasing eller köp av solceller!

Wilhelm Myrer | VD

wilhelm@soliga.se | +47 98 66 64 91

Tony Nilsson | Marknads- och säljansvarig

tony@soliga.se | + 46 (0) 70-664 13 17

Fredrik Nykvist | Teknisk säljare & marknadsföring

fredrik@soliga.se | + 46 (0) 790-775 175

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) SOLIGA är enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas av företaget. Personuppgifter som lämnas till SOLIGA kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till ombud eller underleverantörer som SOLIGA anlitat för att fullgöra förpliktelser i ingångna avtal. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela SOLIGA detta. Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas.

Följande uppgifter sparas i kundlistan
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• Datum när intresse visades
• Journal över kontakt mellan intressent och Soliga
• På vilket sätt kontakt knöts
• Eventuell information om årsförbrukning, huvudsäkring, taklutning och kvalitet
Följande uppgifter sparas så länge kunden visar intresse för Soligas tjänster och produkter. Kontaktuppgifterna kan komma från frågeformulär på webbplats

GDPR Soliga Energi

Har du frågor angående GDPR eller vill ta bort dina kontaktuppgifter? Mejla till tony@soliga.se så hjälper vi dig.