SÄNK DITT FÖRETAGS
ENERGIKOSTNADER
MED GRÖN EL

LEASING ELLER KÖP AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR TILL FÖRETAG
SOM VILL SÄNKA SINA KOSTNADER OCH FÅ EN GRÖN ENERGIPROFIL

LEASA SOLCELLSANLÄGGNINGEN

Soliga erbjuder hållbar energi som täcker stora delar av din strömförbrukning, sänker dina energikostnader och minskar miljöpåverkan. Soligas tekniska team har lång erfarenhet inom design och installation av solceller. Vi tar hand om allt det praktiska runt design och installation, inklusive pappersarbete om behörigheter och rapportering till Energimyndigheten.

KÖP SOLCELLSANLÄGGNINGEN

Soligas lösning passar företag som vill ha en grön energiprofil, sänka sina energikostnader och önskar en kompetent partner inom solenergi. Vi samarbetar med de ledande producenterna av solpaneler och växelriktare. Vi erbjuder också drift och underhåll av din anläggning, oavsett om du väljer Soliga Spara eller Soliga Direkt.

STÄRK DIN MILJÖPROFIL MED SOLCELLER

Nu är det lönsamt med solel. Dagens solceller producerar billigare el än traditionell nätel. Solelproduktion på ert tak sänker företagets energikostnader på både kort och lång sikt, samtidigt som ni höjer fastighetens värde. Solel är också en grön och förnybar energikälla, en nyckelkomponent i ett hållbart samhälle och en grundsten i framtidens elnät som bygger på distribuerad elproduktion. Soliga tak är en ekonomisk och grön resurs som stärker företaget finansiellt och bygger en bättre värld!

Med Soliga kan ni välja att investera direkt i en solid, nyckelfärdig solcellsanläggning eller spara pengar från dag ett, utan investeringskostnad, med Soliga Spara. Soliga Spara är en form av leasing där ni endast betalar en leasingavgift beräknad per kWh som anläggningen producerar och till ett pris som är lägre än vad ni betalar för elen ni köper från nätet. Detta garanterar en omedelbar besparing för er, samtidigt som vi tar den tekniska och finansiella risken. Det gör vi eftersom vi är trygga med teknologin och produktionskostnaderna inom solceller.

Dra i reglaget och se hur mycket pengar du kan spara!

Takyta och anläggningsstorlek

Årlig besparing leasing/köp

FÖRDELAR MED LEASING

• Ingen investerings kostnad.
• Lägre elkostnad från dag ett.
• Soliga sköter drift och underhåll.
• Soliga reparerar om något går fel.
• Du kan köpa ut anläggningen under avtalstiden.

FÖRDELAR MED KÖP

• Sänkta driftskostnader med gratis el från dag ett.
• Långsiktig avkastning på investerat kapital.
• Payoff-tid på 8-10 år.
• Förväntad livslängd >30 år (effektgaranti 80% efter 25år).
• Soliga erbjuder serviceavtal.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Besiktning

Konstruktion
och design

Installation och
kvalitetssäkring

Sammankoppling och
till elnät

Övervakning, drift
och underhåll
(Gäller endast för leasing)

VANLIGA FRÅGOR

Här ger vi svaren på de vanligaste frågorna om egen produktion av solenergi.

Behöver vi byta huvudsäkring om vi skaffar solceller?

Beroende på solcellsanläggningens storlek kan ni behöva anpassa er huvudsäkring. Exempel: 35 A motsvara maxeffekt på 24 kW, 63 A motsvara 44 kW, 100 A motsvara 68 kW och det är max för ett företag som vill vara mikroproducent och få skattereduktion på sin överskottsel.

Kan företag ansöka om investeringsstöd av solceller?

Ja, företag kan ansöka om 30 % av den totala installationskostnaden i solcellsstöd. Ansökan skickas till Länsstyrelsen innan betalning och installation påbörjas. Företag har också rätt till skattereduktion vid mikroproduktion av solel. När ni äger anläggningen har ni rätt att ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning.

Vad innehåller en nyckelfärdig solcellsanläggning från Soliga?

Den består av monokristallina solpaneler från Trina Solar med 25 års effektgaranti. Växelriktare från Fronius, SolarEdge eller ABB, som är några av marknadens tryggaste och mest användarvänliga. Samt montage och installation av våra specialiserade och certifierade solpanelmontörer.

Vem sköter underhåll?

Vid leasing sköter Soliga drift och underhåll. Det ligger i Soligas intresse att anläggningen alltid producerar optimalt. Vid köp erbjuder Soliga ett serviceavtal med full övervakning, drift och underhåll till en låg månadsavgift.

Måste vi betala energiskatt på den solel vi producerar?

Nej, inte om anläggningen är på mindre än 255 kW installerad toppeffekt. Varken på den el som är egenförbrukad eller den el ni säljer till elleverantören över det vanliga elnätet. Om er anläggning har en installerad toppeffekt av 255 kW eller mer gäller andra regler.