Företag

Företag

STÄRK DIN MILJÖPROFIL MED SOLCELLER

Nu är det lönsamt med solel. Dagens solceller producerar billigare el än traditionell nätel. Solelproduktion på ert tak sänker företagets energikostnader på både kort och lång sikt, samtidigt som ni höjer fastighetens värde. Det är vanligt att företag har ett så kallat effektabonnemang, vilket förenklat betyder att du betalar för dina energitoppar. Den huvudsakliga förbrukningen ligger vanligtvis under dagtid då också elpriserna tenderar att vara som högst. En solcellsanläggning kommer kunna ge stora ekonomiska vinster genom att minska energitopparna och samtidigt minska mängden köpt el

Solel är också en grön och förnybar energikälla, en nyckelkomponent i ett hållbart samhälle och en grundsten i framtidens elnät som bygger på distribuerad elproduktion. Soliga tak är en ekonomisk och grön resurs som stärker företaget finansiellt och bygger en bättre värld!

Med Soliga kan ni investera direkt i en solid, nyckelfärdig solcellsanläggning.

VANLIGA FRÅGOR

Här ger vi svaren på de vanligaste frågorna om egen produktion av solenergi.

Behöver vi byta huvudsäkring om vi skaffar solceller?

Beroende på solcellsanläggningens storlek kan ni behöva anpassa er huvudsäkring. Exempel: 35 A motsvarar maxeffekt på 24 kW, 63 A motsvara 44 kW, 100 A motsvarar 68 kW och det är max för ett företag som vill vara mikroproducent och få skattereduktion på sin överskottsel.

Kan företag ansöka om investeringsstöd av solceller?

Ja, men bara om ansökan kom in under 2020. De avsatta pengarna gäller under 2021 och efter det verkar det inte bli någon fortsättning på stödet. Stödet är på 10% under 2021. Företag har också rätt till skattereduktion vid mikroproduktion av solel. När ni äger anläggningen har ni rätt att ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning.

Måste vi betala energiskatt på den solel vi producerar?

Nej, inte om anläggningen är på mindre än 500 kW installerad toppeffekt. Varken på den el som är egenförbrukad eller den el ni säljer till elleverantören över det vanliga elnätet. Om er anläggning har en installerad toppeffekt av 500 kW eller mer gäller andra regler.

Vad innehåller en nyckelfärdig anläggning från Soliga?

Den består av monokristallina solpaneler från Longi Solar med 25 års effektgaranti. Växelriktare från Fronius, Ferroamp, Kostal eller Sungrow, som är några av marknadens tryggaste och mest användarvänliga. Samt montage och installation av våra specialiserade och certifierade solpanelmontörer.

Vem sköter underhållet?

Vid köp erbjuder Soliga ett serviceavtal med full övervakning, drift och underhåll till en låg månadsavgift.