Installation laddbox

Installation laddbox

Besiktning
Konstruktion och design
Installation och kvalitetssäkring
Sammankoppling och till elnät

SÅ GÅR DET TILL

 • Du beställer installation av laddbox
 • Installatören får din order och kontaktinformation
 • Installatören kontaktar dig och bestämmer tid & datum för installation
 • Installationen genomförs på bestämt datum

OBS! Laddbox ingår inte. Du köper till en laddstation från oss.

Grundförutsättningar:

 • Du äger bostaden/byggnaden där laddstationen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.
 • Fastigheten där laddstationen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.
 • I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering.

Standardinstallationen inkluderar och förutsätter:

 1. Köparens elcentral har plats och kapacitet för en personskyddsbrytare.
 2. Installatörens körsträcka inte överstiger 100 km.
 3. Det inte behövs borras fler än två (2) hål genom vägg och att det inte behövs mer kabel än 10 m. 
 4. Markarbete inte behövs – ingen kabeldragning i mark. Om kabeldragning i mark krävs står kund för nedgrävning av kabelskyddsrör. 
 5. Laddstationen kan väggmonteras.

I standardinstallationen ingår en personskyddsbrytare – 16 A. 10 m kabel – 5×2,5 mm2 (vi drar alltid fram kabel för 3-fas även om boxen endast hanterar 1-fas).

 1. Baserat på bilmodell och förutsättningar i fastigheten ges guidning för placering av sin Halo.
 2. Testning och driftsättning av produkten.
 3. Hjälp vid uppkoppling av produkten till kunds WIFI accesspunkt samt att komma igång med webportalen – my.charge.space.

Installationskostnad

1-fas

7280kr
 • Rekommenderas

Installationskostnad

3-fas

7680kr
 • Rekommenderas

Frågor & svar

Vad innebär en fast installation?

Laddstationen måste installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör. Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag, då det ej blir en Mode 3-installation vilket är ett krav.

Behöver jag och min bil vara på plats under installationen?

Du behöver vara hemma och ta emot installatören och finnas på plats under hela installationen. Däremot behöver inte någon laddbar bil finnas på plats, då installatören testar laddboxen med hjälp av ett testverktyg.

Vad innebär en installation av laddboxen?

För att uppfylla de krav som gäller för en säker installation måste en laddbox skyddas av separata säkringar och en egen jordfelsbrytare. I vår standardinstallation sätter vi alltid en så kallad personskyddsbrytare, som är en kombinerad säkring och jordfelsbrytare.

I moderna elcentraler är automatsäkringarna placerade i moduler. Beroende på hur centralen är uppbyggd kan det vara möjligt att sätta personskyddsbrytaren i centralen. Personskyddsbrytaren motsvarar fyra enkla säkringar i bredd.

I elcentraler av äldre modell finns säkringarna istället som så kallade “proppar”.

Finns det inte plats i elcentralen eller är den av äldre modell kan personskyddsbrytaren placeras som en separat enhet intill centralen. Om detta behövs, medför det en extra kostnad enligt gällande prislista.

Vad är skillnaden på en 1-fas och en 3-fas installation och hur påverkar det laddeffekten?

I ett vanligt hushållsuttag laddar man på 1 fas med 10 Ampere, det vill säga cirka 2,2 kW. Effekten i laddboxen är framförallt beroende av hur laddboxen installeras och hur mycket effekt bilens ombordladdare kan ta emot. Installationen av laddboxen i hemmets elcentral kan ske på 1 eller 3 faser och laddboxen ställs då in för 1-fas respektive 3-fas-laddning med amperestyrka mellan 10 A och 32 A. Vid en installation på 1 fas blir exempelvis den maximala laddeffekten 3,7 kW med 16 A. Vid en installation på 3 faser blir den maximala laddeffekten 11 kW med 16 A och upp till 22 kW med 32 A. I dagsläget kan många laddbara bilar enbart ta emot 3,7 kW. Vi kommer vid samtliga tillfällen där hemmets elcentral tillåter det ändå installera laddboxen på 3 faser och därmed förbereda för framtidens bilar och högre laddhastigheter.

Hur ser kabeln ut och hur stort är hålet i husväggen?

Kabeln som dras från din elcentral till laddboxen är 10-15 mm i diameter och vanligtvis vit. Den dras längs med fasaden och sätts fast med kabelklammer. Om håltagning i fasaden för genomföring av kabeln behövs blir hålet inte mycket större än diametern på kabeln.

Kan jag få min kabel nedgrävd?

I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill du att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning, måste du själv göra det förberedande arbetet med att gräva ett 60 cm djupt dike och lägga kabelrör. Kabelröret ska ha en diameter på 50 mm och dragtråd ska finnas. Kabelrör med dragtråd är alltid gula och finns att köpa i välsorterade byggvaruhus.

Det kommer att bli en tillkommande kostnad för det jobb installatören behöver utföra med markförlagd kabel, enligt gällande prislista.