Billigare el med solceller!

Köp av solceller

Köp anläggningen och producera egen, gratis el
• Kvalitetsutrustning till lågt pris.
• Ökar fastighetens värde.
• Starthjälp och möjlighet till service avtal.

LÄS MER

Energilagring till solceller

Lagra din solel och sänk dina elkostnader
• Sänk din förbrukning av köpt nätel
• Smidigt och enkelt
• Använd grön el

LÄS MER

Beställning

Soliga Energi estimerar storlek på anläggningen och din möjliga besparing.

Design och installation

Soliga Energi utför detaljerad design och installation av anläggningen. Självklart ingår snö- och vindlastberäkning för rådande förhållanden.

Låt solen strömma in!

Soliga Energi ansvarar för drift och underhåll av anläggningen (detta kan ingå i leasingavtalet).

Beställning

Soliga Energi estimerar storlek på anläggningen och din möjliga besparing.

Design och installation

Soliga Energi utför detaljerad design och installation av anläggningen. Självklart ingår snö- och vindlastberäkning för rådande förhållanden.

Låt solen strömma in!

Soliga Energi ansvarar för drift och underhåll av anläggningen (detta kan ingå i leasingavtalet).