Billigare el med solceller!

Köp av solceller

Köp anläggningen och producera egen, gratis el
• Kvalitetsutrustning till lågt pris.
• Ökar fastighetens värde.
• Starthjälp och möjlighet till service avtal.

LÄS MER

Företagsleasing av solceller

Leasa anläggningen och sänk dina elkostnader
• Ingen investeringskostnad.
• Smidigt och enkelt.
• Producera egen, grön el.

LÄS MER

Beställning

Soliga Energi estimerar storlek på anläggningen och din möjliga besparing. Du väljer mellan att leasa anläggningen eller köpa den direkt.

Design och installation

Soliga Energi utför detaljerad design och installation av anläggningen. Självklart ingår snö- och vindlastberäkning för rådande förhållanden.

Låt solen strömma in!

Soliga Energi ansvarar för drift och underhåll av anläggningen (detta kan ingå i leasingavtalet).

Beställning

Soliga Energi estimerar storlek på anläggningen och din möjliga besparing. Du väljer mellan att leasa anläggningen eller köpa den direkt.

Design och installation

Soliga Energi utför detaljerad design och installation av anläggningen. Självklart ingår snö- och vindlastberäkning för rådande förhållanden.

Låt solen strömma in!

Soliga Energi ansvarar för drift och underhåll av anläggningen (detta kan ingå i leasingavtalet).