Solceller

SOLENERGI ÄR EN FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA SOM ALDRIG TAR SLUT 

Solen är en förnybar energikälla som varje dag ger oss ljus, värme och energi. Att ta tillvara på solenergin skapar förutsättningar för hållbara och livskraftiga hushåll, företag och samhällen. En solcellsanläggning på ditt tak betyder att du ökar din självförsörjning av energi, utan att göra några ingrepp i naturen. Lokalproducerad solel tryggar din framtida elförbrukning och stärker elnätet där du bor. Solenergi är en gratis och förnybar energikälla som värnar om miljön.

10 000 kWh solel motsvarar utsläpp av ett ton koldioxid från nordisk elproduktion. På varje tak finns energi och pengar att spara genom produktion av solel. Taket kan slutta eller vara platt. Solceller på taket sänker dina driftskostnader och höjer värdet på din fastighet. Priset på elbilar sjunker och el kommer sannolikt bli framtidens bilbränsle, vilket kan vara klokt att tänka på även vid nybyggnation av hus.

Nu kan du öka din självförsörjning av energi, samtidigt som du sänker dina elkostnader. Priset på solceller har sjunkit så mycket att det är billigare att producera egen solel än att köpa el från nätet. Om du under soliga sommardagar producerar mer el än vad du själv konsumerar säljer du ditt överskott av el till nätet. Om din förbrukning är högre än produktionen, framför allt under vintern, kommer underskottet att täckas av din vanliga elleverantör. Detta sker automatiskt utan att du märker något. Vid köp av en solcellsanläggning får du god avkastning på investerat kapital.