Privatperson

Privatpersoner

Besiktning
Konstruktion och design
Installation och kvalitetssäkring
Sammankoppling och till elnät

Köp en solcellsanläggning av Soliga och producera egen, grön el. Med hjälp av Soliga får du full kontroll över dina elkostnader. Det finns flera olika stöd och ersättningar till dig som mikroproducent av solel. Ett hus med stort tak i söderläge och en anläggning på 10 kW (52 m2), kan producera cirka 10 000 kWh el. En sådan anläggning kostar cirka 230 000 kr och ger upp till 300 000 kWh på 30 år. Panelerna har 25 års effektgaranti. Genom att investera i en solcellsanläggning garanteras du ett långsiktigt lågt elpris som är betydligt lägre än vad el- och nätbolagen kan erbjuda.

SOLCELLER – EN GRÖN AFFÄR

Nu kan du öka din självförsörjning av energi, samtidigt som du sänker dina elkostnader. Priset på solceller har sjunkit så mycket att det är billigare att producera egen solel än att köpa el från nätet. Om du under soliga sommardagar producerar mer el än vad du själv konsumerar säljer du ditt överskott av el till nätet. Om din förbrukning är högre än produktionen, framför allt under vintern, kommer underskottet att täckas av din vanliga elleverantör. Detta sker automatiskt utan att du märker något. Vid köp av en solcellsanläggning får du god avkastning på investerat kapital.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Skattereduktion för grön teknik ges för:
1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 19,4 % av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 48,5 % av kostnaden för arbete och material. Max 50 000:- kronor.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon (laddbox). Skattereduktion ges med 48,5 % av kostnaden för arbete och material.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse… – ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion – en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion – en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

För att ge rätt till skattereduktion för grön teknik ska installationen vara både utförd och betalad tidigast 1 januari 2021.

• Grön (ROT) skattereduktion för solceller 19,4 % för hushåll, läs mer på Skatteverket.
• Solelsproducenter får 60 öre/kWh i skattereduktion för den el som matas in på nätet, vid huvudsäkring på max 100 A.
SOLENERGI ÄR EN FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA SOM ALDRIG TAR SLUT

Solen är en förnybar energikälla som varje dag ger oss ljus, värme och energi. Att ta tillvara på solenergin skapar förutsättningar för hållbara och livskraftiga hushåll, företag och samhällen. En solcellsanläggning på ditt tak betyder att du ökar din självförsörjning av energi, utan att göra några ingrepp i naturen. Lokalproducerad solel tryggar din framtida elförbrukning och stärker elnätet där du bor. Solenergi är en gratis och förnybar energikälla som värnar om miljön.

10 000 kWh solel motsvarar utsläpp av ett ton koldioxid från nordisk elproduktion. På varje tak finns energi och pengar att spara genom produktion av solel. Taket kan slutta eller vara platt. Solceller på taket sänker dina driftskostnader och höjer värdet på din fastighet. Priset på elbilar sjunker och el kommer sannolikt bli framtidens bilbränsle, vilket kan vara klokt att tänka på även vid nybyggnation av hus.3

VANLIGA FRÅGOR

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna om egen produktion av solenergi.

Vad innehåller en nyckelfärdig solcellsanläggning från Soliga?

Den består av monokristallina solpaneler från Longi Solar, Trina Solar eller Spanska Euréner. Växelriktare från Fronius, Ferroamp,  eller Sungrow, som är några av marknadens tryggaste och mest användarvänliga. Samt montage och installation av våra specialiserade och certifierade solpanelmontörer.

Kan jag få ROT-avdrag vid installation av solceller?

Ja, du får just nu 19,4% (max 50 000:-/person) i Grön Teknik ROT-avdrag för att installera en solcellsanläggning. Vill du skaffa batteri så har du 48,5% i ROT med en maxgräns på 50 000:-.

Hur stor anläggning ska jag ha?

Det är tre saker du bör ta hänsyn till: storleken på lämplig takyta, din produktion får inte överstiga din förbrukning om du ska vara mikroproducent och din huvudsäkring får inte vara för liten (16 A betyder max 11 kW)

Är solceller verkligen lönsamt i Sverige?

JA! Avbetalningstiden är ca 7-11 år beroende på anläggningens läge och lutning. Panelernas effektgaranti är minst 25 år, vilket betyder att du producerar gratis solel under många år. Elkostnaden över hela perioden blir endast en tredjedel av det elpris du betalar utan solceller. De solceller som installerades på 70-talet producerar fortfarande el, så vi förväntar att anläggningen kommer fortsätta producera i upp till 40 år.

Vad händer om taket går sönder?

Vi samarbetar med erfarna och certifierade installatörer för att försäkra oss och våra kunder om att allting går rätt till under en installation. Skulle en skada uppstå på taket i samband med eller efter en installation, är det vi som står för reparationen.7