Solcellsstöd utbetalas retroaktiv

Published by admin on

Solcellsstöd utbetalas retroaktivt

Äntligen positivt besked till de som blev utan solcellsstöd när reglerna ändrades för solcellinstallationer.

I vårändringsbudgeten avsattes medel för att möjliggöra för fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd att få ta del av stödet. De som kan komma i fråga för stöd är privatpersoner som

  • har ansökt om stöd hos länsstyrelsen senast den 7 juli 2020,
  • påbörjat åtgärderna tidigast den 1 juli 2009 och senast den 31 december 2020
  • och som slutfört åtgärderna senast den 30 juni 2021 förövrigt uppfyller kraven i förordningen.

Förordningen träder i kraft den 1 december 2021. Det är alltså först efter detta datum som länsstyrelserna kan börja handlägga dessa ärenden.

På samma sätt som tidigare kan stöd lämnas med högst 20 procent för projekterings-, material och arbetskostnader. De som har fått ROT-avdrag för arbetskostnader för installation av en solcellsansläggning kommer att få behålla ROT-avdraget och kunna beviljas stöd för projekterings- och materialkostnader hos länsstyrelsen.

Däremot är det inte möjligt att kombinera någon del av solcellsstödet med den nya skattereduktionen för grön teknik. De som har påbörjat åtgärder efter den 31 december 2020 har alltså endast möjlighet att få den skattereduktionen.

 Läs mer här » Retroaktivt solcellsstöd

Categories: Stöd

0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *